A-ți alege profesia – înseamnă a-ți proiecta viitorul!

   
  • Admitere
   

Calendar  

Iunie 2018
Lu Ma Me Jo Vi Sa Du
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
   

Meteo  

   
europass    
 

Curriculum vitae

Europass

   14022270
   

Informaţii personale

 

Nume / Prenume

Gribovanu Sergiu

Adresă(e)

Bul. Mircea cel Bătrîn 34 ap.75

Telefon(oane)

Mobil: 069271310

Fax(uri)

373 22 475167

E-mail(uri)

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

   

Naţionalitate(-tăţi)

Moldovean

Data naşterii

14/09/1965

Sex

Masculin

   

Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional

Director Școala Profesională nr.10, mun.Chișinău

   

Experienţa profesională

 

Perioada

2016 –   prezent – Director Școala Profesională nr.10, mun.Chișinău

Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale Tipul activităţii sau sectorul de activitate

2007 – 2016   – Director probleme Economice IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.1

2006 – 2007 –   Director marketing SA „Mold- electromontaj”

1996 – 2006   – Șef Direcția Asistență Socială și protecția familiei,

                          Ciocana mun. Chișinău

1994 – 1995   – Șef secție Relații Economice Internaționale la

                          combinatul de ciment și ardezie dinor. Rîbnița

1988 – 1994 – Funcții eligibile în Uniunea tineretului din Moldova

                        și uniunea Veteranilor războiului din

                       Republica Afganistan

1986 – 1988 – Maistru în instruire și producere Școala

                        Profesională nr.71

1985 –   1986 – Student la UTM

1983 – 1985 – Serviciul militar în Republica Afganistan

1980 – 1983 – Elev la Școala Profesională Tehnică nr.33

Educaţie şi formare

 

Perioada

   2017 – Absolvirea programului „Dezvoltarea competențelor

               specialiștilor și factorilor de decizie din domeniul 

              învățământului profesional tehnic din Republica

              Moldova”, în cadrul proiectului Cooperare germană

            „Reforma Structurală a Învățământului profesional Tehnic

             din Republica Moldova”.

1997 – 2000 – Specialist în teoria și practica administrării publice

                       Academia de Administrare Publică

Calificarea / diploma obţinută Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

1989 – 1994 –- Economist; Manager în Economia Națională

                         Academia de studii Economice din Moldova

                         Facultatea Management

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

1986 – 1988   – Maistru în instruire

                        Tehnicumul industrial-pedagogic din Chișinău

 

1980 – 1983 – Mecanizator a lucrărilor de ameliorare

                       Școala Profesională Tehnică Nr.33 din Rîbnița

Aptitudini şi competenţe personale

Capacitate de analiză și organizare, responsabilitate, creativitate, perseverență, capacitate decizională, atitudini de comunicare interpersonală și management.

   

Limba(i) maternă(e)

Limba Română

   

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Limba Franceză, Rusă

Autoevaluare

 

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba

   

A2

 

B1

 

A1

 

A1

 

B1

Limba

                     
   
   

Competenţe şi abilităţi sociale

Bune competențe de comunicare dobândite prin experiența proprie de funcționar public. În urma perticipării la cursurile de instruire în cadrul școlii de perfecționare a cadrelor pe lângă Pretura sectorului Ciocana, mun. Chișinău „Comunicarea în Cadrul Administrării Publice”

   

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Bune competențe organizaționale/ manageriale dobândite prin experiențe proprii fiind director adjunct la secția marcheting în Unitatea SA „Mold- electromontaj” și în funcția de vicedirector pe probleme economice la SCM Nr.1. Deasemenea în urma cursurilor de perfecționare „Modelarea Situațiilor manageriale în Activitatea Funcționarilor Publici”

   

Competenţe şi aptitudini tehnice

 
   

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

O bună stăpânire a Bazelor calculatorului – Certificat de gradul I „cursuri de instruire organizat în cadrul Programului Counterpart/LIESAP”.

   

Competenţe şi aptitudini artistice

 
   

Alte competenţe şi aptitudini

 
   

Permis(e) de conducere

Categoria B și C din anul 1983.

   

Informaţii suplimentare

Decernat cu Diploma pentru munca eficientă și nivelul   superior de organizare a activității de bază pe parcursul anului 1998.

Obțin Certificat de participare la cursul de instruire

Decernat cu Diploma, pentru activitate eficientă și contribuție importantă în domeniul social-economic al sectorului Ciocana.

Decernat cu Diploma, pentru merite deosebite și contrbuție importantă la dezvoltarea economică și socială, pentru promovarea valorilor istorice și culturale ale sectorului Ciocana.

   
rm
chisinau
par rm
pres rm
guver_rm
cancelaria_de_stat_rm
portal_servicii_publice_rm
ban justice1 md
   

Ultimele stiri  

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items
   

Parteneri

   
Telefoane de contact:
Tel:+ 373 22 475-151
      + 373 22 477-046
Fax: +373 22 475-167
E-mail: sp10.chisinau@gmail.com
Achiziții publice  |   Cadre didactice   |   Admiterea   |   Parteneri   |   Galerie video   |   Galerie foto   |   Informații   |
PrimaPrima   ContactContact   HartaHarta