A-ți alege profesia – înseamnă a-ți proiecta viitorul!

   
 • Admitere
 • Parteneri
   

Calendar  

Decembrie 2022
Lu Ma Me Jo Vi Sa Du
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
   

Meteo  

   

         OPD 1   OPD 2

Ореrаtоrul introducere, validare și рrеluсrаrе date, este solicitat ре piața muncii și este regăsit în organigramele multоr entități publice și private. Реrsоana cu calificarea рrofesională respectivă posedă cunoștințe și abilități nесеsаrе pentru utilizarea eficientă а echipamentelor periferice (de intrаrе-iеșirе), рrесum și а есhiраmеntеlоr de introducere și рrеluсrаrе date, în scopul unei productivități ridicate în procesul de introducere, рrеluсrаrе și validare а datelor.

          Operatorii introduc date codate, statistice, financiare și alte date numerice în cadrul echipamentului electronic, bazelor de date computerizate, foilor de calcul sau altor forme de baze de date, utilizând o tastatura, un scaner optic, program de recunoaștere a vorbirii sau alte instrumente de introducere a datelor. Aceștia introduc date în dispozitive mecanice și electronice pentru a efectua calcule matematice.

Sarcini principale aferente ocupației

                    Operatorul introducere, validare și prelucrare date efectuează de obicei următoarele activități principale:

 Gestionează suportul/ dispozitivele de stocare a datelor/ documentelor

 • Identifică suporturile/ dispozitivele de stocare
 • Menține evidenta suporturilor/ dispozitivelor de stocare a datelor
 • Păstrează suporturile/ dispozitivele de stocare
 • Înregistrează documentele primare și documentele procesate și listate

Utilizează echipamentele periferice

 • Asigură buna funcționare și întreținerea a echipamentelor cu care lucrează;

Asigură securitatea datelor/ documentelor

 • Realizează copii de siguranță pe suporturi de stocare
 • Asigură protecția antivirus
 • Asigură securitatea datelor și a documentelor
 • Restaurează la nevoie datele salvate și îi ajută pe utilizatori să-și recupereze informațiile;
 • Gestionează suporturile magnetice și asigură securitatea acestora;

Introduce și validează datele

 • Preia datele de pe documentele/mediile primare și le introduce în calculator Selectează și verifică datele înainte de a le introduce în calculator;
 • Verifică conformitatea datelor introduse în calculator, cu datele din documentele/mediile primare;
 • Salvează periodic și în situații critice datele introduse și păstrează copiile de
 • siguranță ale datelor salvate;
 • Corectează erorile întâlnite sau le raportează supervizorului direct;

Prelucrează datele

 • Efectuează prelucrarea primară a datelor introduse;

 Transpune datele pe suport

 • Pregătește documentul pentru transpunere
 • Asigură transferul datelor de pe un suport magnetic pe altul și asigură securitatea acestora.
   
rm
chisinau
par rm
pres rm
guver_rm
cancelaria_de_stat_rm
portal_servicii_publice_rm
ban justice1 md
   

Ultimele stiri  

There are not feed items to display.
 • Check if RSS URL is online
 • Check if RSS contains items
   

Parteneri

   
Telefoane de contact:
Tel:+ 373 22 475-151
      + 373 22 477-046
Fax: +373 22 475-167
E-mail: sp10.chisinau@gmail.com
Achiziții publice  |   Cadre didactice   |   Admiterea   |   Parteneri   |   Galerie video   |   Galerie foto   |   Informații   |
PrimaPrima   ContactContact   HartaHarta