A-ți alege profesia – înseamnă a-ți proiecta viitorul!

   
  • Admitere
  • Parteneri
   

Calendar  

Decembrie 2022
Lu Ma Me Jo Vi Sa Du
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
   

Meteo  

   

    Sudor  Sudori

       Electrogazosudorul - montator este muncitorul specializat în operații de sudare, care presupun îmbinări nedemontabile a două sau mai multe piese, folosind utilaje și echipamente specifice tehnologiei de sudare indicate în documentația tehnologică.

            Ca rezultat al activității proprii, electrogazosudorul - montator obține o gamă variată de repere, subansambluri, piese sudate, subansambluri, caroserii, profiluri, țevi și alte componente, folosite în diferite domenii, industriale sau neindustriale, precum: construcții metalice simple și complexe, instalații de ridicat, conducte pentru apă sau fluide tehnologice, recipiente sub presiune, cazane de apă caldă etc.

            În activitatea sa, electrogazosudorul - montator identifică, verifică și utilizează utilajele, SDV[1]-urile și echipamentele, necesare realizării diferitor tipuri de îmbinări sudate, în funcție de procedeul de sudură ales și specificațiile tehnologiei de sudare indicate în documentația tehnologică; pregătește utilaje și materiale pentru operațiile de sudură, în funcție de specificul ansamblului, ce trebuie realizat și caracteristicile materialelor sudabile; manipulează și transportă semifabricatele și piesele realizate în condiții de siguranță, cu respectarea procedurilor specifice; efectuează diferite procedee de sudare, în funcție de caracteristicile constructive și funcționale ale construcției sudate etc. Toate activitățile profesionale sunt efectuate de către electrogazosudor - montator în conformitate cu prevederile standardelor SM SR EN ISO 4063:2012.

            Electrogazosudorul - montator își desfășoară activitatea profesională în ateliere specializate de sudură închise sau deschise, șantiere și ateliere de recondiționări, izolate și marcate conform reglementărilor legale în vigoare. Locul de desfășurare a activității este supus situațiilor de riscuri majore cum ar fi: mediu nociv de lucru, noxe și emanații de gaze, precum și de radiațiile produse în timpul operațiilor de sudare, pericol de electrocutare și pericolul exploziilor buteliilor de oxigen, bioxid de carbon, pericol de lucru la înălțime, etc. Ca urmare a activității electrogazosudorului - montator în astfel de condiții, acesta poate fi supus riscurilor de inhalare a gazelor nocive, iradiere, arsuri, electrocutare, căderi de la înălțime, afectarea vederii, loviri, striviri și altele. Electrogazosudorul-montator cunoaște și respectă regulile de securitate, sănătate în muncă, protecție anti incendiară și protecției mediului în conformitate prevederile standardelor: SM SR EN ISO 15012:2012; SM SR EN 175:2010.

            Pentru executarea cu succes a sarcinilor de lucru, Electrgazosudorul- montaotr cunoaște și poate aplica cele mai importante lucrări de sudare și procedee conexe, precum: 111-Sudare manuală cu arc electric cu electrod învelit; 131-Sudare cu arc electric în mediu de gaz inert cu electrod fuzibil (sudare MIG); 135-Sudare cu arc electric în mediu de gaz activ cu electrod fuzibil (sudare MAG), 141-Sudare cu arc electric în mediu de gaz inert cu electrod de wolfram (sudare TIG/WIG), iar sudorii de înaltă calificare sau cei specializați în anumite lucrări de sudare și procedee conexe trebuie să cunoască și să poată aplica și alte metode de tăiеre/sudare cum ar fi: 121-Sudare cu arc acoperit sub strat de flux; 136-Sudare cu sârmă tubulară în mediu de gaz protector activ; 137-Sudare cu sârmă tubulară în mediu de gaz protector inert; 138-Sudare cu sârmă tubulară autoprotectoare; 151-Sudare cu plasmă etc.

            Electrogazosudorul - montator cunoaște părțile componente și principiul de funcționare a utilajului de tăiere/sudare (utilaj de sudare cu arc electric MMA, MIG/MAG, TIG/WIG etc., utilaj de sudare cu flacăra cu gaze, mașini și utilaje de sudare a materialelor din mase plastice, mașini și aparate de sudură automate, transformatoare, redresoare, convertizoare, reostate aparate și echipamente de tăiere cu jet de plasmă și cu flacără oxi-gaz) și posedă deprinderi practice de exploatare a acestuia. Pe lângă aceasta, muncitorul cunoaște și utilizează corect dispozitivele, accesoriile și echipamentele (accesorii pentru sudare cu arc electric, instrumente mecanice, dispozitive de fixare, dispozitive pentru manipularea pieselor, verificatoare, echipament de reglare și măsurare a presiunii, electrozi, metale feroase/neferoase, consumabile, echipament individual de protecție) aplicate în procesul tehnologic în baza standardelor: SM SR EN 62135:2014; SM SR EN 60974:2010; SM SR EN ISO 9539:2012; SM SR EN 1256:2012; SM SR EN 25822:2012; SM SR EN ISO 2503:2012; SM SR EN 1326:2012.

            Pentru executarea sarcinilor de lucru la nivelul așteptărilor angajatorului, electrogazosudorul - montator deține cunoștințe de bază în electrotehnică, matematică, geometrie, fizică, chimie, tehnologii informaționale; cunoaște procedeele tehnologice fundamentale de tăiere/sudare a articolelor din diferite metale, tipurile de electrozi, tipurile materialelor sudabile și proprietățile acestora, posedă capacități de citire a desenelor tehnice, selectare și monitorizare a regimurilor și parametrilor de tăiere/sudare, identificare a defectelor apărute în procesul de lucru, organizare a procesului de lucru, lucru în echipă etc. Pe lângă toate acestea, muncitorul dă dovadă de disciplină la locul de muncă, grijă față de patrimoniul întreprinderii, perseverență și creativitate în activitățile profesionale, dexteritate manuală, operativitate și eficiență, cu care intervine pentru remedierea sau anunțarea defectelor, rezistență la condițiile nocive de lucru, totodată, acesta este sănătos fizic și are o capacitate sporită de concentrare.

            Electrogazosudorul - montator respectă cerințele de calitate și î-și asumă responsabilitate deplină pentru lucrările de sudare executate, în conformitate cu prevederile standardelor de calitate SM SR EN ISO 3834:2012. Lucrările de sudare dețin un rol important în construcția de mașini, construcții industriale, civile și particulare, construcții navale și alte domenii industriale sau neindustriale, tocmai din acest motiv, profesionalismul și responsabilitatea electrogazosudorilor determină, în mare parte, calitatea și viabilitatea elementelor și construcțiilor sudate.

[1] SDV – Scule, Dispozitive, Verificatoare

   
rm
chisinau
par rm
pres rm
guver_rm
cancelaria_de_stat_rm
portal_servicii_publice_rm
ban justice1 md
   

Ultimele stiri  

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items
   

Parteneri

   
Telefoane de contact:
Tel:+ 373 22 475-151
      + 373 22 477-046
Fax: +373 22 475-167
E-mail: sp10.chisinau@gmail.com
Achiziții publice  |   Cadre didactice   |   Admiterea   |   Parteneri   |   Galerie video   |   Galerie foto   |   Informații   |
PrimaPrima   ContactContact   HartaHarta